සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-41
සත්වයාගේ ඇට කටු පොලොවට අලුතින්ම එකතුවේද?
සත්වයාගේ ඇට කටු පොලොවට අලුතින්ම එකතුවන දෙයක්දැයි පහදා දෙන්න.
09:50
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව