සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-40
සංවරත්වය ලැබීමට නම්.
1.සිවිවනක් පිරිසේ ඉහල සිට පහලටද පහල සිය ඉහලටද යමක් සිදුවිය යුත්තේ.
2.දන් පිලිගන්වන විටදී ඒආකාරයට සිදුකරන බව විහාරස්ථානයන්හිදී දක්නට ලැබේ.ගෙෘරවයෙන් සිදුවේ.අප ස්ථානයෙදි උපාසිකාවන් සමහරක් උපාසක මහතුනුත් තෙරපාගෙන කිරිපැනි දානය ගන්නා විටදී...මාර්ග ඵල ලබන්නට තල්ලු කරගෙන ගොස් පුලුවන්ද?
09:30
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව