සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-39
ලෝක සත්වයා මරනයට පත්වන්නේ කුමක් ජරාවට පත්වීමෙන්ද?
කුමක් ජරාවට පත්වීමෙන්ද ලෝක සත්වයා මරනයට පත්වන්නේ.
58:44
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (40 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව