සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-35
ඩෙන්ගු වර්ධනයට හේතුව.
ඩෙන්ගු වර්ධනයට හේතුව වර්ථමානයේ දුෂචරිතයන්ට හේතුවද? පහදා දෙන්න.
07:19
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව