සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-30
රහත්ඵලය ලැබීමට නවානුකූල සමාපත්තියට සමවැදිය යුතුද?
අරිහත්ඵලය ලැබීමට නවානුකූල සමාපත්තියට සමවැදිය යුතුද?
06:04
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව