සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-29
ස්කන්ද උපාදානස්කන්ද වන්නේ කෙසේද?
ස්කන්ද උපාදානස්කන්ද වන්නේ එය රාගයෙන් ද්වේසයෙන් බැදුන විටද?
11:08
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව