සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-27
සිත සහ විඤ්ඤාණය එකක්මද? සහ ඒවායේ කාර්යයන්.
සිත සහ විඤ්ඤාණය එකක්මද? නොඑසේ නම් ඒවායෙන් කෙරෙන කාර්යයන් මෙනවාද?
26:17
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (24 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව