සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-23
රෝග කද,ව්‍යාධිකද,දාහගිනිකද,යනාදිය විග්‍රහ කිරීම.
රෝග කද,ව්‍යාධි කද,දාහ ගිනිකද,යනාදිය විග්‍රහ කිරීම.
49:26
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (45 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව