සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-14
මාර්ග ඵලයකට පත්වූවකු එයින් පහලට වැටිය හැකිද?
මාර්ග ඵලයකට පත්වූවකු කිසියම් හේතුවක් නිසා එයින් පහලට තත්වයකට පත්විය හැකිද?
04:36
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව