සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-11
සියලු සමාපත්ති ඇතුව රහත්විමට.
සියලු සමාපත්ති හා සියලු අභිඥා ඇතුව අරිහත්වයට පත්වන්නේ කෙසේද?
02:39
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව