සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-08
ආර්ය මාර්ගය පූර්නය කර ගැනිමට කාලයක් තිබේද?
සමහර මිනිසුන් පවසන්නේ එක එක් පුද්ගලයා හට ආර්ය මාර්ගය පූර්න කර ගැනීමට කාලය පැමිනෙන තුරු එය ලබා ගත නොහැකි බවයි. ඒ සදහා අනේ පිඩු සිටුතුමා වීශාකාව සෝවාන් වූ නමුදු එම බවය තුල ඉහල මාර්ග ඵලයකට නොපැමිනීම සාක්ෂි දලස දක්වයි. මෙය සත්‍යයක්ද එසේනම් සෝවාන් ස්වාමීන් වහන්සේලාට වීර්යයෙන් බවුන් වඩා රහත්වීමට දිරිගැන්වූයේ ඇයි.
07:03
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව