සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-06
පංචස්කන්දය තුලින් නිවන් දකින ආකාරය.
පංචස්කන්දය රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණ තුලින් නිවන් දකින ආකාරය පහදා දෙන්න .
29:33
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (27 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව