සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD072-37
අත්හැරීම මිදීම සහ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ගැන.
ගිහි ජීවිතයක් ගතකරන අප අතහැරීමෙන් නොඇල්මෙන් මිදීමෙන් කටයුතු කිරීමේදී මේ ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කර නිවන් අවබෝධ කිරීමේදී බුදුන් වහන්සේ දේශනා කර ඇති මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව පිලිබදව පැහැදිලිකාරීමක් කර දෙන්න.
1:02:25
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
සක්කාය දිට්ඨිය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (43 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව