සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD072-35
පාංසකූලය ගැන.
සමහර ස්වාමින් වහන්සෙලා මල ගෙවල් වල පාංසකූලය දෙන්නේ නෑ.
බුදුන් වහන්සේ පාංසකූලය දුන් අවස්ථා සාසන ඉතිහාසයේ තිබෙනවාද?
14:28
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව