සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD072-30
ප්‍රථම ධර්ම දේශනයේදී මාර දිව්ය පුත්‍රයනුත් ප්‍රීතිඝෝසා කලාද?
මාරදිව්ය පුත්‍රයා සිටින්නේ පරනිම්මිත වසවර්ති දිව්ය ලෝකයේ නම් ධම්මචක්ක පවත්වන අවස්ථාවේදි සෑම දිව්ය ලෝකයකටම ප්‍රීති ඝෝසා කලා. පහදා දෙන්න.
03:12
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව