සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD072-28
ධර්මයේ වැරදි පැත්ත කුමක්ද?
ධර්මයේ වැරදි පැත්තක් අල්ලා ගත්තොත් නයාගේ වලිගයෙන් අල්ලා ගත්තා වගෙයි කියලා බනකදී අසුවා.ධර්මයේ වැරදි පැත්ත කුමක්ද?
16:05
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව