සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD072-18
සං ඉවත් කිරීමෙන් ජීවිතයෙන් නිදහස් විය හැකිද?
ජීවිතයෙන් නිදහස් වීමට සං ඉවත් කල යුතුබව නේද ප්‍රධාන වන්නේ.
04:33
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව