සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD072-17
බුද්ධ සාසනය දැන ගැනීමට මිනිසත් බව අත්‍යවශ්‍යමද?
යම් බුද්ධ සාසනයක තොරතුරු දැක ගැනීමට නම් එම බුද්ධ කාලය තුලදී මිනිසත් බව ලබා තිබීම අත්‍යවශ්‍යමද?
09:41
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව