සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD072-16
හත් දවසේ දානය සහ තුන් මාසයේ දානය දීමට හේතුව.
හත් දවසේ දානය සහ තුන් මාසයේ දානය මිනිසෙක් මිය ගිය පසුව දෙන්නේ ඇයි?
22:39
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව