සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD072-13
සසරේදී ආනන්තර්ය පාප කර්මයක් කර ඇත්නම් මාර්ග ඵල ලැබිය හැක්ද?
අපි මේ ආත්මයේ මනුක්ෂයෙක් වෙලා ඉපදී ඇතත් පෙර ආත්ම වලදී ආනන්තර්ය පාප කර්මයක් කරලා මේ මිනිසෙක් වෙලා ඉපදුනාද? එසේනම් අපි මාර්ග ඵලයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?
12:20
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව