සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD072-08
විපාකදීමට ඉතිරිවී ඇති කර්ම.
කල්ප 91 දක්වා කර්ම විපාක ලෙස විපාකදීමට ඉතිරිවී ඇති අන්දම පහදා දෙන්න.
05:11
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව