සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD072-04
අනුලෝමක් ශාන්තිය සම්මත්තනියාමය විස්තර කිරීම.
අනුලෝමක් ශාන්තිය, සම්මත්ත නියාමය, ධම්මානුධම්ම ප්‍රත්පදාව නිරුක්ති සහිතව පහදා දෙන්න.
34:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (32 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව