සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-36
නයට මුදල් ගෙන දන්දිම පිලිබදව.
යම් පුද්ගලයකු මුදලක් නයට ගෙන දනයක් දුන්නේ නම් පිං අනුමෝදන් කරන විට නය පියවා නොතිබේ නම් පිනට අඩුවක් වන්නේද?
11:41
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව