සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-23
නොපෙනෙන ලෝක සමග බෞද්ධයා කටයුතු කලයුතු ආකාරය.
නොපෙනෙන ලෝකයක් සමග බෙෘද්ධයා කෙසේ කටයුතු කලයුතුද?
53:18
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (37 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව