සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD070-28
සිව්පිළිසිඹියා ඥාණ නොමැති වූවන්ට දහම් දෙසීමට අයිතියක් ඇද්ද?
සිව්පිළිසිඹියා ඥාණ නොමැති වූවන්ට දහම් දෙසීමට අයිතියක් ඇද්ද?
49:31
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (34 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව