සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD070-26
පෙර කර්ම ගෙවා ගන්නා ආකාරය.
පෙර කර්ම ගෙවා ගන්නා ආකාරය.
08:27
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව