සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD070-18
සත්වයා දැවෙන 11 ගින්න.
අවිද්‍යාව තෘෂ්නාව නිසා සත්වයා දැවෙන 11 ගින්න පැහැදිලි කර දෙන්න.
19:00
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව