සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD070-05
උදව් උපකාර ගැන.
ආර්ය මාර්ගය පූර්නය කරගෙන යන අයට හැකි සෑම විටම අවංකවම අප පිහිට වුවත් ඒ උදව් උපකාර ගත් අය ඉන් පසුව අපව කිසිම හේතුවක් නොමැතිව ප්‍රතික්ෂේප කරයි.එයට හේතුව අපෙන් ඒ අයට අවැඩ අසාධාරන සිදුවි ඇති නිසාද?
09:30
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව