සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD070-04
අනිච්චා වත සංඛාරා ගාථා අර්තය.
අනිච්චා වත සංඛාරා ගාථා අර්තය.
03:29
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව