සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD069-07
රනවිරුවන්ට පිං දිය යුතු ආකාරය.
මිය ගිය රනවිරුවන්ට පිංදීමේදී ඔවුන්ගේ නිල තල ආදිය සටහන් කරන්න එපායයි කාර්යාලයේ මහත්වරු කියති. මෙයට හේතුව පහදා දෙන්න.
18:18
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව