සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD069-05
ඉදන්මේ සහ ඉදන්වෝ යනුවෙන් පිං දෙන්නේ ඇයි.
මලගිය ඥාතින්ට පිං දීමේදී ඉදන්මේ සහ ඉදන්වෝ යනුවෙන් පිං දෙන්නේ ඇයි?
01:17
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (1 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව