සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-41
නෑදෑයන් පිලිබද පද නිරුක්ති කීපයක්.
නෑදෑයන් පිලිබද පද නිරුක්ති කීපයක්.
18:05
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
අම්මා
කිරි කිත්තා
කිත්තා
පනත්තා
නත්තා
මුත්තා
අත්තා
සීයා
ආච්චී
නැන්දා
මාමා
දුව
පුතා
තාත්තා
කිරි කෑ මුත්තා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (17 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව