සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-28
වෛද්‍ය විද්‍යාලයට බාරදුන් දේහයක් කපනවිටදී ගන්දබ්බයා නොසන්සුන්සවේද?
අප මෑනියන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි ඇගේ මරනින් පසු වෛද්‍ය විද්‍යාලයට බාරදුන් ඇගේ දේහය කපනවිටදී ගන්දබ්බයා නොසන්සුන්වේද?
23:47
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව