සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-26
භාහිර අරමුනකින් තොරව සිතට දුක් සහගත සිතුවිලි එන්නේ මන්ද?
මාගේ සිතට භාහිර අරමුනකින් තොරව දුක් සහගත සිතුවිලි එන්නේ මන්ද?
03:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව