සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-25
වැඩන සිතක ආකාරය.
ලෝකය අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් අසා දැන ගෙන එසේ මෙනෙහි කිරීමේදී ආස්වාදයේ කිසිදු හරයක් ......
01:55
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව