සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-24
මමත්වය නැති කිරීමේදි කර්මජ රූප වලට කුමක්වේද?
මමත්වය නැති කිරීම සදහා විදර්ශනා කිරිමේදී හර්ද රූපය ආශ්‍රය කොට ඇති කර්මජ රූප වලට කුමක්වේද?
06:21
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව