සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-23
මාර්ග ඤානය ලබා ගත යුත්තේ මාර්ග ඵලයක් ඇත්තෙකුගෙන් පමනක්මද?
මාර්ග ඤානය ලබාගැනීමට මාර්ග ඵලයක් ඇත්තෙකුගෙන් ධර්මය ඇසිය යුතුමද?
03:09
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව