සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-20
සෑම දිනකම මරනානුස්සති භාවනාව වැඩිය යුතුද?
සෑම දිනකම මරනානුස්සති භාවනාව වැඩිය යුතුද? එසේ නම් එය කලයුත්තේ කෙසේද?
07:20
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව