සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-18
මාංශ අනුබවයෙන් පානාතිපාතා සිල් පදය කැඩේද?
මාංශ බක්සක බවෙන් පානාතිපාතා සිල් පදය කැඩේද?
46:09
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (42 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව