සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-16
දානයක් පිලියෙල කිරීමට කුලියට ගත් අය යෙදවීම ගැන.
මහා දානයක් පිලියෙල කිරීමට කුලියට ගත් අය දානය පිලියෙල කිරීමෙන් සකසා දන්දීම සිදුවේද?
11:54
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව