සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-13
විගතමිද්දෝ පදය විග්‍රහය.
සයානෝවා යාව තස්ස විගතමිද්ධෝ පදයේ විගතමිද්ධෝ තේරුම පහදා දෙන්න.
21:10
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව