සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-11
සාසන කටයුතු පිලිබද කට කථා පැතිරවීම.
මෙම විහාරස්ථානයේ අට පිරිකර සහ මුදල් ආධාර ලබා ගන්නේ වෙසක් පෝය වනතුරු පමනක් බව වැරදි පතුරුවා හරිමින් සිටින පිරිසක් සිටිනවා. එයින් වන අවැඩ පැහැදිලි කර දෙන්න.
06:42
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව