සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-08
රාගික චරිත ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන මුල් අවස්ථාවේ ආකාරය.
යම් කිසි රාගි චරිතයක් වර්ධනය කෙරෙහි යථා ස්වාභාවය අවබෝධ කරගෙන ධර්ම මාර්ගය තුල ගමන් කිරිමේදි වරින් වර එම මාර්ගයෙන් ඉවත් විමට සිදුවිය හැකිද?
05:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව