සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD068-05
ලෝකයේ යුක්තියක් සෙවිය හැකිද?
කෙනෙකුන් අපහට බැන්න විට අපහට එම පුද්ගලයා කෙරෙහි ද්වේෂයක් හට ගනි නම් එහි වැරැද්ද ඇත්තේ එම පුද්ගලයා කෙරෙහිද නැත්නම් ද්වේෂ සහගත ලෙස කැමත්තක් ඇති වූ අයටද?
12:18
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව