සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD067-31
සිතුවිල්ලක් පටිච්චසමුප්පාදයට බහා බලන ආකාරය ඉතිරි.
සිතුවිල්ලක් පහල වූ විට එය පටිච්ච සමුප්පාදය ධර්මයට බහා බලන ආකාරය ඉතිරි.
1:09:25
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (48 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව