සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD067-30
සිතුවිල්ලක් පහල වුවිට එය පටිච්චසමුප්පාදයට දමා බලන ආකාරය.
සිතුවිල්ලක් පහල වුවිට එය පටිච්චසමුප්පාදයට දමා බලන ආකාරය පහදා දෙන්න.
1:20:22
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (55 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව