සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD067-26
ඉදිරියට වනදේ දැනීම පිලිබදව.
ඉදිරි දිනවල දැනීම් හා සිදුවීම්.
06:52
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව