සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD067-22
පස් පව්, පන්සිල්, පංච සික්ෂා පිලිබද ගැබුර විග්‍රහයක්.
පන්සිල් පදයේ පානාතිපාතා වේරමනි සික්ඛා පදං සමාදියාමි සිල් පදය මම සතුන් නොමරමි ලෙස වශයෙන් කියන්නේ ඇයි වෙනස පහදා දෙන්න.
1:32:40
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (85 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව