සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD067-22
පස්පවු, පන්සිල්, පංච ශික්ෂා පිළිබඳ ගැඹුරු විග්‍රහයක්.
පන්සිල් පද වල "පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛා පදං සමාදියාමි" සිල් පදය "මම සතුන් නොමරමි" ලෙස කියන්නේ ඇයි? වෙනස පහදා දෙන්න.
1:32:40
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (85 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව