සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD067-17
සතර අපායන් නිදහස් වීමට කල යුතු දෙය.
සතර අපා දුකින් අත මිදීමට කෙසේ කටයුතු කල යුතුද?
06:30
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව