සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD067-16
සබ්බේ සංඛාරා අනත්ථාතී වෙනුවට සබ්බේ ධම්මා අනත්ථාතී කියා ඇත්තේ මන්ද?
සබ්බේ සංඛාරා අනත්ථාතී වෙනුවට සබ්බේ ධම්මා අනත්ථාතී කියා ඇත්තේ මන්ද?
32:36
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (22 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව